Triển vọng về đồng xu Mexico của Mexico trong xu hướng kinh tế của Hoa Kỳ

Triển vọng về đồng xu Mexico của Mexico trong xu hướng kinh tế của Hoa Kỳ

Triển vọng của Mexico về sự xót xa của xu hướng kinh tế Mỹ là không tốt. Những xu hướng này đang tác động rất lớn đến thị trường ngoại hối và khiến đồng Mexico Mexico mất giá trị. Quá trình này đã diễn ra trong nhiều tháng nhưng giờ trở nên rõ ràng hơn…