Yên có thể tăng nếu kinh tế Hoa Kỳ khởi động lại sớm gây lo ngại coronavirus

Yên có thể tăng nếu kinh tế Hoa Kỳ khởi động lại sớm gây lo ngại coronavirus

Yên có thể tăng ở Mỹ sẽ bắt đầu kích thích tăng trưởng kinh tế? Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng mua hàng tỷ đô la chứng khoán được thế chấp trong một nỗ lực để giúp kích thích nền kinh tế. Điều đó sẽ giúp giữ Yên xuống? Đáp lại chương trình kích…